Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының жүзеге асуы ауылщаруашылығында да қолданылуда.

– Алғашқыда үш-төрт шаруашылыққа құрылғыларды сатып алғаны үшін инвест-субсидия беріледі. Бұл дегеніңіз 30-50 пайыз шығынын өндіріп алады деген сөз. Мысалы, Шымкентте, «Бөрте-milk» ЖШС  ТМД елдері арасындағы ең жақсы дамыған шаруашылықтардың қатарына кіреді. 360 сауын сиыры бар ол жерде алты сүт сауушы робот бар.  200 бас сауын сиырын сауып, күту үшін 30 сауыншы, 2 малшы қажет болатын. Енді мұны бес-ақ робот сауады. Енді салыстырып көріңіз. Автоматтандыру жүйесі бұрыннан бар. Ал, цифрлық технология енді тұрмысқа етене ене бастады. Үйде отырып-ақ, тетікті басу арқылы мән-жайды біліп отыра бересіз.

Бұл енді қалай жүзеге асады?

– Сауатын кезде сиырларды икемдеп, желінін автоматты түрде жуып, лазерлі стақан автоматты түрде желінге дәлдеп кигізіледі. Екі камерасы болады. Қондырғыда сиыр желінінде қанша литр сүт жиналғаны көрсетіліп тұрады.Төрт емшектің әрқайсысына сараптама жасалады. Егер қабынса, қан, ірің шықса, арнайы сигнал беріледі. Дереу жалпы сүттен бөлек басқа құтыға сауылады.

Мысалы, сүт сауу технологиясында біркелкі сүт алу үшін автомат есептеп береді. Сауылып болған соң, желін жуылады. 10-20 литр сүт алу үшін сиырға белгілі мөлшерде жем-шөбін, суын беру керек. Одан артық жоқ. Мал қайтадан айналып келсе, берілмейді. Осы арқылы шығынды оп-оңай есептеуге болады, – дейді Талғат Исақов.

Сиыр сауатын орындардың шырша, әткеншек деген түрлері бар. Сауынға тұрған кезде көң, зәр түскен уақытта бірден алынып, орны жуылады. Сонда арнайы тазалап жүрудің қажеті жоқ. Қондырғы жапаны әп-сәтте-ақ кептіреді.

Малға электронды «чип» орнатылмақ

Израильде малдардың мойындарына электронды құрылғы тағылған. Технология дамыған сайын, кішірейіп барады. Талғат Исақов бес жыл бұрын кейбір жерде жылқылардың мойнына «чип» енгізілгенін айтады. Енді министрлік барлық малға орнатуды көздеп отыр. Біріншіден, малдың реттік саны, түрі, түсі, жылы, қандай аурумен ауырғаны – барлығы осында тіркеліп тұрады. Ал, JPS-ті асыл тұқымды малдарға орнату қолайлы. Себебі, ұрықтанған уақытын білу арқылы төлдейтін мезгілін алдын ала топшылауға мүмкіндік туады. Қандай түрмен будандасқанын біліп, төлінің сапасын анықтай алады.

Медиаон ақпарат

300 сөз

Реализация гос программы «Цифровой Казахстан»

Реализация государственной программы Елбасы Н.А.Назарбаева «Цифровой Казахстан» используется и в сельском хозяйстве.

– Первоначально на приобретение оборудования для трех-четырех хозяйств будет предоставляться инвест-субсидия. Это говорит о том, что 30-50 процентов затрат. Например, в Шымкенте, ТОО «бурте-milk» входит в число самых развитых хозяйств среди стран СНГ. У нас есть 360 дойных коров, там шесть молокосильщиков робота. Для доения и ухода за 200 голов дойных коров потребовалось 30 дояров, 2 скотника. Теперь это будет пятью роботами. Теперь попробуйте сравнить. Система автоматизации уже существует. А цифровая технология теперь стала замужем. Сидя дома, нажав кнопку, вы узнаете обстоятельства.

Теперь, как это осуществляется?

– При доении коров настаивают, автоматически промывают ветру и автоматически надевают лазерный стакан на ветру. Будет две камеры. На установке показано, сколько литров молока было собрано на линии коров.Каждый из четырех грудей проводится экспертиза. Если воспаление, возникает кровь, гно, подается специальный сигнал. Немедленно надоится в другой флакон отдельно от общего молока.

Например, в технологии доения молоко рассчитывает автомат для получения равномерного молока. После доения вымыть ветер. Для получения 10-20 литров молока корову необходимо дать определенное количество кормов, воды. Нет больше. При повторном обходе скота не выдается. Таким образом, затраты можно легко рассчитать, — говорит Талгат Исаков.

Есть виды доильных мест: елка, качели. При постановке на доение навоз, мочеиспускание снимают сразу и моют место. Тогда нет необходимости проводить специальную чистку. Устройство мгновенно также просушивают. Чем развита Технология, тем меньше. Талгат Исаков сообщил, что пять лет назад в некоторых местах на голове лошадей вводится «чип». Теперь министерство планирует установить на всех животных. Во-первых, здесь фиксируется порядковый номер скота, вид, цвет, год, какое заболевание – все. А вот лучше установить JPS племенным животным. Потому что, узная время оплодотворения, можно заранее предположить период окота. Он может узнать, каким образом скрещивается и определить качество молодняка.

Медиаон информация

294 слов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.