Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары және ҚР облыстық орталықтарының сәулет және қала құрылысы бөлімдерінің байланыстары «Нұрлы жер»  тұрғын үй құрылысы мемлекеттік бағдарламасы Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың тапсырмасы бойынша әзірленді және өзіне тұрғын үй құрылысын қолдаудың жаңа тетіктерін және бұрын қабылданған мемлекеттік және салалық: «Нұрлы жол» мемлекеттік инфрақұрылымды дамытудың және Өңірлерді дамытудың 2020 жылдарға дейінгі бағдарламалардың тетіктерін біріктірді.  Бағдарлама елдегі халықтың әр тараптарының тұрғын үй мәселелерін кешенді шешуге бағытталды. Ұлттық банк «7-20-25» жаңа ипотекалық бағдарламасын әзірлеуі және бекітуіне байланысты 5 негізгі міндеттер қайта қаралып, өзектендіріліп, өзекті болып белгіленді: Сатып алу мүмкіндігінсіз жалға берілетін тұрғын үй салу Кредиттік тұрғын үй салу. Жеке тұрғын үй құрылысын дамыту. Жеке құрылыс салушыларды тұрғын үй салуға ынталандыру. Квазимемлекеттік сектор субъектілерін тарту арқылы тұрғын үй салу. *Ескертпе: «7-20-25» ипотекасын енгізуге байланысты бұрын баяндалған «ипотекалық кредит берудің қолжетімділігін арттыру» деген 5-міндет жасалған шарттар бойынша субсидияларды төлеу бойынша міндеттемелерін сақтай отырып алынып тасталды. Сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үй салу Жыл сайын 3000 жуық пәтер салуға республикалық бюджеттен жалға берілетін тұрғын үй қорын құру үшін өңірлерге 25 млрд. теңге бөлу көзделді. Жыл сайынғы қаржыландыруды 10 млрд. теңгеге арттыру жоспарланып отыр, бұл жыл сайын тағы 1000 тұрғын үйді пайдалануға қосымша тапсыруға мүмкіндік береді. Салынған жалға берілетін тұрғын үй әкімдіктердің тізімінде тұрған халықтың әлеуметтік жағынан осал топтарына кезек тәртібінде сатып алу құқығынсыз ұзақ мерзімді жалға берілетін болады. Осындай санаттағы тұлғалар тізбесі ҚР «Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңының 68-бабында келтірілген. Тұрғын үйді алуға кезекке тұру үшін мұқтаж ретінде есепке қою үшін әкімдікке жүгіну қажет. Осы сілтеме бойынша өтіп, қызметті порталда онлайн алуға және қажетті құжаттар тізімімен танысуға болады. Бұдан басқа, жыл шеңберінде Жастар жыл сайын Нұр-сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларында жұмыс істейтін жастар жалдамалы тұрғын үймен қамтамасыз етіледі, ол үшін республикалық бюджеттен 21,6 млрд.теңге көзделеді.

Медиаон ақпарат

293 сөз

Как получить жилье по программе «Нурлы жер»?

Контакты отделов архитектуры и градостроительства городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент и областных центров РК государственная программа жилищного строительства «Нұрлы жер» разработана по поручению Елбасы Н.А. Назарбаева и объединила в себя новые механизмы поддержки жилищного строительства и механизмы ранее принятых государственных и отраслевых программ: развития государственной инфраструктуры «Нұрлы жол» и развития регионов до 2020 года. Программа направлена на комплексное решение жилищных проблем каждой из сторон населения страны. В связи с разработкой и утверждением Национальным банком новой ипотечной программы «7-20-25″ были пересмотрены, актуализированы и обозначены актуальными 5 основных задач: строительство арендного жилья без возможности выкупа строительство кредитного жилья. Развитие индивидуального жилищного строительства. Стимулирование частных застройщиков к строительству жилья. Строительство жилья с привлечением субъектов квазигосударственного сектора. * Примечание: Задача 5″ повышение доступности ипотечного кредитования», изложенная ранее в связи с введением ипотеки» 7-20-25″, исключена с соблюдением обязательств по выплате субсидий по заключенным договорам. Строительство арендного жилья без права выкупа ежегодно на строительство около 3000 квартир для создания арендного жилищного фонда из республиканского бюджета в регионы выделено 25 млрд. долларов США. тенге. Ежегодное финансирование составит 10 млрд. долл. тенге, что позволит дополнительно сдать в эксплуатацию еще 1000 жилых домов ежегодно. Построенное арендное жилье будет предоставляться в долгосрочную аренду социально уязвимым слоям населения, состоящим в списке акиматов, без права выкупа в порядке очереди. Перечень таких категорий лиц приведен в статье 68 Закона РК «О жилищных отношениях». Для постановки на учет как нуждающихся в постановке на учет для получения жилья необходимо обратиться в акимат. Пройдя по этой ссылке, услугу можно получить на портале онлайн и ознакомиться со списком необходимых документов. Кроме того, в рамках Года молодежь ежегодно будет обеспечиваться арендным жильем в городах Нур-султане, Алматы и Шымкенте, для чего из республиканского бюджета будет выделено 21,6 млрд. долларов США.тенге.

Медиаон информация

291 слова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *