ҚР президенті Қ.Тоқаев «Қазақстан — 2050» стратегиясының жүзеге асуы, экономикамыз бен демократияны дамытуға бағытталған мемлекеттік маңызы бар бағдарламалар қатарына қосады. Бұл біздің болашаққа жоспарланған жоспарлардың орындалуын қамтамасыз ететін басты бағдарламалар болуда. Біздің мақсатымыз – мемлекеттік басқарудың жаңа түрін қалыптастыру. Ол қоғамға қызмет ету мен мемлекеттілікті нығайтудың жаңа міндеттеріне сай болуы тиіс. Қойылатын мақсат – жоспарлар мен бағдарламалар әзірлеуде мемлекеттік органдардың жауапкершілігін күшейту. Осыған байланысты Үкіметке беретін тапсырмам: • Менің пайымдауымдағы Қазақстанның 2050 жылға дейінгі Даму стратегиясын ескере  отырып,  жұмыста  және  өмірде  еліміз  басшылыққа  алатын  стратегиялық құжаттарды қайта қарау. • Елде Мемлекеттік аудит енгізу тұжырымдамасын әзірлеп, келесі жылы Парламентке тиісті заң жобасын енгізу. Бізге мемлекеттік аудиттің ең озық әлемдік тәжірибесі негізінде кешенді жүйе құру қажет. • Экономикалық стратегияларымыз жүзеге асуы үшін мемлекет дағдарыстық жағдайларды күні бұрын тиімді түрде біліп, оларға қарсы шара қолдануы тиіс. Бұл үшін бізге дағдарысқа қарсы әрекет етудің көпдеңгейлі жүйесін құру қажет. Бізде ықтимал дағдарыстық жағдайларға арналған стандартты іс-әрекеттер жиынтығы болуы керек. Бұл әсіресе өңірлер үшін маңызды. Ол жүйені әзірлеу барысында мен айтқан барлық қатерлерді ескеру қажет.

Медиаон ақпарат

175 сөз

ДАЛЬНЕЙШЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И РАЗВИТИЕ КАЗАХСТАНСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

Это главные программы, обеспечивающие выполнение запланированных на наше будущее планов. Наша цель-формирование нового вида государственного управления. Он должен соответствовать новым задачам служения обществу и укрепления государственности. Поставленная цель-усиление ответственности государственных органов за разработку планов и программ. В этой связи поручаю правительству: * пересмотреть стратегические документы, которыми руководствуется наша страна в работе и жизни, с учетом моего видения стратегии развития Казахстана до 2050 года. • Разработать концепцию внедрения государственного аудита в стране и в следующем году внести в парламент соответствующий законопроект. Нам необходимо создать комплексную систему на основе лучшего мирового опыта государственного аудита. • Для реализации наших экономических стратегий государство должно заранее эффективно знать кризисные ситуации и принимать против них меры. Для этого нам необходимо создать многоуровневую систему антикризисного реагирования. У нас должен быть стандартный набор действий для возможных кризисных ситуаций. Это особенно важно для регионов. При разработке этой системы необходимо учитывать все риски, о которых я говорил.

Медиаон информация

154 слов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *