Мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және сақтау бойынша меншік нысанына қарамастан барлық мекемелер мен ұйымдардың жұмысы Шымкент қаласы прокуратурасының тұрақты бақылауында.
Мемлекет мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қорғауға ерекше көңіл бөледі.
Мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қорғау әлеуметтік, қайырымдылық көмекті, медициналық, әлеуметтік және кәсіптік оңалтуды, білім алуға қолжетімділікті және мүгедектігі бар адамдардың қоғам өміріне басқа азаматтармен бірдей қатысуына мүмкіндіктер жасауға бағытталған өзге де шараларды ұсыну арқылы қамтамасыз етіледі.
Прокуратура органдары бұл саланы басым бағыттарға жатқызады және қадағалау функцияларымен шектелмей, үйлестіру функциясын белсенді пайдаланады.
Бұған дейін біз барлық құзыретті органдар басшыларының және мүгедектігі бар бірқатар азаматтардың және мәслихат депутаттарының қатысуымен өткен көшпелі кеңейтілген алқа отырысы және онда қабылданған шешімдер туралы хабарлаған болатынбыз.
Халықты ақпараттандыру бойынша дәстүрлі жұмысты жалғастыра отырып, нақты іске асырылған шаралар туралы хабарлаймыз.
Кеңес қорытындысы бойынша әкімдікке ойын алаңшаларын салған кезде мүгедектігі бар балаларға арналған арнайы ойын элементтерін орнатуды ескеріп, бейімдеу тапсырылған болатын.
Аталған тапсырманы орындау үшін қала аумағындағы 70-тен астам ойын алаңдарына қосымша арнайы ойын элементтерін орнату арқылы мүгедектігі бар балаларға арнайы бейімделді.
Сонымен қатар, Шымкент қаласы Абай ауданының Жайлау шағын ауданында арнайы ойын алаңшасы салынуда.
Бұл бағыттағы жұмыс жалғасуда.
Шымкент қаласының прокуратурасы
«ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРОКУРАТУРЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ПРАВА ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ»
На постоянном контроле прокуратуры города Шымкент находится работа всех форм собственности по обеспечению и соблюдению прав лиц с инвалидностью.
Государством особое внимание уделяется социальной защиты лиц с инвалидностью.
Социальная защита лиц с инвалидностью обеспечивается путем предоставления социальной, благотворительной помощи, медицинской, социальной и профессиональной реабилитации, доступа к получению образования и иных мер, направленных на создание лицам с инвалидностью равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.
Органы прокуратуры данную сферу относят к приоритетным направлениям и, не ограничиваясь надзорными функциями, активно используют координирующую функцию.
Ранее мы сообщали о выездном расширенном заседании коллегии с участием руководителей всех компетентных органов и ряда граждан с инвалидностью и депутатов маслихата и принятых решениях.
Продолжая традиционную работу по информированию населения, прокуратура сообщает о реальных реализованных мерах.
Так, по итогам совещания акимату было поручено адаптировать игровые площадки с учетом установки специальных игровых элементов для детей с инвалидностью при их строительстве.
Во исполнение указанного поручения более 70 детские площадки адаптированы путем установления дополнительных игровых элементов для детей с инвалидностью.
Наряду с этим, в микрорайоне Жайлау Абайского района города Шымкент строится специальная игровая площадка.
Работа в этом направлении продолжается.
Прокуратура города Шымкент

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *