Елбасымыз Н.Назарбаев мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асырылуы Қазақстанның сыртқы саясатының жоғары деңгейге шығатынын әрдайым өз мақалаларында жариялап отыратын баршамызға белгілі. Қазақстан тәуелсіздік жылдарында халықаралық процестердің тең құқықты қатысушысы болып қалыптасты және біз қолайлы сыртқы ахуал құруға қол жеткіздік. Біздің басымдықтарымыз өзгермейді, көршілеріміз – Ресеймен, Қытаймен, Орталық Азия елдерімен, сондай-ақ АҚШ-пен, Еуроодақпен, Азия елдерімен серіктесті дамыту мәселесі болып табылады. Соған  сәйкес,  БҰҰ, ЕҚЫҰ, НАТО, ҰҚШҰ, ШЫҰ, АӨСШК және басқа аймақтық қауіпсіздік тетіктерінің рөлі арта түседі. Орталық Азияда ұлттық қауіпсіздікке төнген жаңа қатерлер пайда болды.

Мұндай ахуалда Қазақстанның сыртқы саясаты ішкі саясаты сияқты жаңғыртылуға тиіс.

Сыртқы саясатты жаңғыртудың басымдықтары:

 • аймақтық және ұлттық қауіпсіздікті жан-жақты нығайту;
 • экономикалық және сауда дипломатиясын белсенді дамыту;
 • мәдени-гуманитарлық, ғылым-білім және басқа шектес салалардағы халықаралық ынтымақтастықты арттыру;
 • азаматтарымызды құқықтық қорғауды, олардың шетелдердегі жеке, отбасылық, іскерлік мүдделерін қорғауды күшейту.

Біріншіден, ұлттық мүдделерді сыртқы саясатта ілгерілету айрықша прагматикалық принциптерге негізделген.

Біздің міндеттеріміз: сыртқы саясатты әртараптандыру, ұлттық экономикалық және сауда мүдделерін ілгерілету үшін экономикалық және сауда дипломатиясын дамыту.

Екіншіден, біз әрі қарай да аймақтық қауіпсіздік үшін өз жауапкершілігімізді сезінуге және Орталық Азияны тұрақтандыруға өз үлесімізді қосуға тиіспіз.

Біздің міндетіміз – аймақтағы тартысты жағдайдың алғышарттарын жоюға барынша көмектесу.

 • Орталық Азияны тұрақтандырудың озық тәсілі – аймақішілік бірігу. Нақ осы

жолмен біз біздің аймақтың тартыстық әлеуетін төмендетіп, толғақты әлеуметтік- экономикалық проблемаларды шешіп, су-энергетикалық және басқа да қайшылықтардың түйіндерін  жаза аламыз.

 • Біздің дауысымыз барлық әлемге естіліп тұруға тиіс. Сондықтан мен Астана

Экономикалық форумында өзіміз G-Global деп атаған диалогтың жаңа түрін ұсындым.

Әлемде бірде-бір ел бастан кешіп жатқан дәуірінің қатерлерін жалғыз өзі жеңе алмайды. Менің бастамамның мәні – әділ және қауіпсіз әлем орнықтыру үшін баршаның күшін біріктіру.

Үшіншіден, біздің еліміз халықаралық прогрессивті бастамалардың бәрін одан әрі қолдап, жаһандық қауіпсіздікке үлесін қоса беруі керек.

 • Қазақстан барлық мүдделі серіктестермен және біздің көршілерімізбен бірге

Ауғанстан мәселесін тезірек саяси реттеуге және қайта қалпына келтіруге қол жеткізетін болады.

 • Қазақстан ИЫҰ-ның белсенді қатысушысы бола отырып, Таяу Шығысты реттеу процесінің бейбіт сипатына шын жүректен мүдделілік танытады. Араб-ислам әлеміндегі халықтық толқудан босаған күш-қуаттың жасампаздық арнаға бағытталып, аймақтың әлеуметтік-экономикалық проблемаларын шешуге қызмет етуі маңызды.
 • Біз озық қарқынмен Азия-Тынық мұхиты аймағының елдерімен экономикалық тұрғыдан жақындасуға тиіспіз. Бұл бізге тек экономикалық дивиденд беріп қана қоймайды, сыртқы саятымыздың теңгерімділігін де нығайта түседі.

Төртіншіден, Қазақстан өзінің қорғаныс қабілеті мен әскери доктринасын нығайтуға, түрлі қорғаныстық тежеу тетіктеріне қатысуға тиіс.

 • Біз ұлттық қорғаныс моделін әзірлей отырып, түрлі елдермен және ұйымдармен

ынтымақтасуға тиіспіз.

 • Қазақстан ҰҚШҰ бойынша одақтастармен тығыз жұмыс істейтін және жедел қимылдайтын Ұжымдық күштердің әлеуеті мен жауынгерлік қабілетін арттыруға көмектесетін болады.

Медиаон ақпарат

410 сөз

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ И ПРЕДСКАЗУЕМАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА-ПРОДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ И УКРЕПЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ И ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Как известно, Елбасы Н.Назарбаев всегда публикует свои статьи о том, что реализация государственных программ выходит на высокий уровень внешней политики Казахстана. За годы независимости Казахстан стал равноправным участником международных процессов, и мы добились создания благоприятного внешнего климата. Наши приоритеты не меняются, вопрос развития партнерства наших соседей – с Россией, Китаем, странами Центральной Азии, а также с США, Евросоюзом, странами Азии. Мы будем укреплять Таможенный союз и Единое экономическое пространство. В центральной Азии появились новые угрозы национальной безопасности.

В таком случае внешняя политика Казахстана должна быть модернизирована как внутренняя политика.

Приоритеты модернизации внешней политики:

* всестороннее укрепление региональной и национальной безопасности;

* активное развитие экономической и торговой дипломатии;

* повышение международного сотрудничества в культурно-гуманитарной, научно-образовательной и других смежных сферах;

* усиление правовой защиты наших граждан, защиты их личных, семейных, деловых интересов за рубежом.

Во-первых, продвижение национальных интересов во внешней политике основано на особых прагматических принципах.

Наши задачи: диверсификация внешней политики, развитие экономической и торговой дипломатии для продвижения национальных экономических и торговых интересов.

Во-вторых, мы и дальше должны почувствовать свою ответственность за региональную безопасность и внести свой вклад в стабилизацию Центральной Азии.

Наша задача-максимально содействовать устранению предпосылок к конфликтной ситуации в регионе.

* Передовой подход к стабилизации Центральной Азии – внутризоновая интеграция. Именно

мы можем снизить конфликтный потенциал нашего региона, решить волнующие социально — экономические проблемы, написать узлы водно-энергетических и других противоречий.

* Наш голос должен быть услышан во всем мире. Так что я Астана

На экономическом форуме мы предложили новую форму диалога, которую мы называем G-Global.

В мире ни одна страна не может преодолеть в одиночку угрозы той эпохи, которую переживает. Суть моей инициативы-объединить усилия всех, чтобы создать справедливый и безопасный мир.

В-третьих, наша страна должна поддерживать все прогрессивные международные инициативы и внести вклад в глобальную безопасность.

* Казахстан совместно со всеми заинтересованными партнерами и нашими соседями

Будет достигнуто скорейшее политическое урегулирование и восстановление Афганистана.

* Казахстан, являясь активным участником ОИС, искренне заинтересован в мирном характере процесса регулирования Ближнего Востока. В арабо-исламском мире важно, чтобы высвобожденные силы народного волнения были направлены на созидательное русло и служить решению социально-экономических проблем региона.

 • Мы должны экономически сбличь с опережающими темпами со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Это даст нам не только экономический дивиденд, но и укрепит сбалансированность нашей внешней политики.

В-четвертых, Казахстан должен укреплять свою обороноспособность и военную доктрину, участвовать в различных механизмах оборонного сдерживания.

* Мы с различными странами и организациями, разрабатывая Национальную оборонную модель

мы должны сотрудничать.

* Казахстан будет тесно работать с союзниками по ОДКБ и способствовать повышению потенциала и боеспособности Коллективных сил оперативного реагирования.

Медиаон информация

425 слова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.