Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры  «Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында кәсіпкерлерге жеңілдетілген шағын несие беру үшін 36 миллиард теңге қаржы бағыттауды жоспарлап отыр. Кәсіпкерлерді жеңілдетілген несиемен қаржыландыруға 36 млрд теңге бағытталады    Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2020 жылғы 31 наурыздағы мәлімдемесінде кәсіпкерлік секторды қолдауға бағытталған бірқатар міндеттер белгіленген. Президент салықтық жеңілдіктер, несиелер бойынша төлемдерді кейінге шегеру, тексерулерге тыйым салу мәселелелрімен қатар, кең және сапалы жұмыспен қамту, агроөнеркәсіптік кешенді үздіксіз қамтамасыз ету, шағын және орта бизнесті несиелеуді арттыру қажеттілігін ерекше атап өтті. Осы жылдарда бағдарлама аясында Қор жалпы сомасы 160 млрд теңге болатын 53 мыңнан астам шағын несие берді. Осының нәтижесінде 53 мыңнан астам ауыл тұрғыны жұмыспен қамтылды. Қор өзінің несие өнімдері арқылы ауыл тұрғындары мен ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің жобаларын түрлі мақсатты бағыттар бойынша қаржыландырып келеді. Нақты айтар болсақ, мал шаруашылығын, өсімдік шаруашылығын, ауыл кәсіпкерлігін дамыту және ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу мен сақтау жобалары бар. Нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша түрлі мақсаттағы несиенің жылдық сыйақы мөлшері 6 %-ті құрайды. Сондай-ақ, тиімді жылдық сыйақы мөлшері 6,7 %-тен аспайды. Несиенің сомасы, жеңілдік мерзімі несие өніміне байланысты әртүрлі болады. Сондай-ақ, Қордың несиелеу шартында аграрийлер қызметінің ерекшелігі, оның ішінде ауыл шаруашылығы жұмыстарының маусымдылығы мен циклділігі ескерілген. Бағдарламаға ауыл шаруашылығымен және ауыл шаруашылығына жатпайтын кәсіп түрлерімен айналысқысы келетіндер және кәсібін кеңейтуді жоспарлаған азаматтар қатыса алады. Несие алушыларға қойылатын бірқатар талаптар бар. Атап айтқанда, кәсібін енді бастайтын азаматтың кәсіпкерлік негіздерін оқығаны туралы сертификаты болуы тиіс. Несие тарихы жақсы болғаны абзал. Кепілге қоятын мүлкі болуы шарт. Бұдан бөлек, бюджеттік және қаржы ұйымдарының алдында мерзімі өткен берешегі болмауы керек.  Ал, Шымкент қаласының тұрғыны Мұхтар Сапаралиев «Бизнес-Кеңесші» курсын аяқтаған соң өзінің бизнес-жоспарын іске асыруға кірісті. Оның бизнес идеясы — құрылыс саласында қызмет көрсету. Мұхтар кәсібін бастау үшін берген өтінімі мақұлданып, Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорынан 9 млн теңге несиені 6 процентпен алды. Несие қаржысына «LGZT 939» маркалы фронтальді жүк тиегіш техникасын сатып алып, іске кірісіп кетті. Туындаған сұрақтар бойынша облыстардағы филиал менеджерлеріне хабарласуға болады. Қосымша Кәсіпкерлер палатасының аудандық филиалдарынан да кеңес ала аласыздар. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ — «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингінің құрамына кіретін мамандандырылған қаржы-несиелік ұйым. Қордың негізгі міндеті – агроөнеркәсіп кешені саласындағы басымдыққа ие салалар бойынша ауыл кәсіпкерлігін қаржыландыру.

Медиаон ақпарат

369 сөз

НА ПОДДЕРЖКУ МСБ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «НУРЛЫ ЖОЛ» ВЫДЕЛЕНО СВЫШЕ 880 МЛН ТЕНГЕ

Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства планирует направить 36 миллиардов тенге на льготное микрокредитование предпринимателей в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Енбек». 36 млрд тенге на льготное финансирование предпринимателей глава Государства под председательством Касым-Жомарта Токаева ряд задач, направленных на поддержку предпринимательского сектора, установленные в заявлении от 31 марта 2020 года. Президент подчеркнул, что наряду с вопросами налоговых льгот, отсрочки платежей по кредитам, запретов проверок, необходимо обеспечить широкую и качественную занятость, бесперебойное обеспечение агропромышленного комплекса, увеличение кредитования малого и среднего бизнеса. За эти годы в рамках программы Фондом выдано более 53 тысяч микрокредитов на общую сумму 160 млрд тенге. В результате чего трудоустроено более 53 тысяч сельских жителей. Фонд через свои кредитные продукты финансирует проекты сельского населения и сельхозтоваропроизводителей по различным целевым направлениям. В частности, есть проекты по развитию животноводства, растениеводства, сельского предпринимательства, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции. По программе продуктивной занятости годовая ставка вознаграждения по кредитам различного назначения составляет 6 %. При этом размер эффективного годового вознаграждения не превышает 6,7 %. Сумма кредита, льготный срок варьируется в зависимости от кредитного продукта. Также в условиях кредитования фонда учтены особенности деятельности аграриев, в том числе сезонность и цикличность сельскохозяйственных работ. В программе могут участвовать граждане, желающие заниматься сельским хозяйством и несельскохозяйственными видами деятельности и планирующие расширить свой бизнес. Есть ряд требований к заемщикам. В частности, гражданин, начинающий бизнес, должен иметь сертификат о прохождении обучения основам предпринимательства. Желательно чтобы хорошая кредитная история. Имущество в залог, который должен быть. Кроме того, не должна иметь просроченной задолженности перед бюджетными и финансовыми организациями. Житель Шымкента Мухтар Сапаралиев после окончания курса» Бизнес-Советник » приступил к реализации своего бизнес-плана. Его бизнес идея-это оказание услуг в сфере строительства. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» в текущем году на развитие малого и среднего бизнеса было выделено более 3 млрд тенге, что на 6% больше, чем в прошлом году. На кредитные средства закупила фронтальную погрузочную технику марки «LGZT 939″ и приступила к работе. По возникшим вопросам обращаться к менеджерам филиалов в областях. Дополнительную консультацию вы можете получить в районных филиалах палаты предпринимателей. АО» Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства « — специализированная финансово-кредитная организация, входящая в состав Национального управляющего холдинга» КазАгро». Основная задача фонда-финансирование сельского предпринимательства по приоритетным отраслям агропромышленного комплекса.

Медиаон информация

376 слов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.