Шымкент қаласы бойынша тексеру комиссиясы тарапынан «Мәдениет саласындағы мекемелер мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің атқарған қызметінің тиімділігін бағалау» іс-шарасы «Шымкент қаласының мәдениет, тілдерді дамыту және архивтер басқармасы» бағынысындағы 8 аудит объектісінде жүргізілді.Аудиторлық іс-шараның қорытындысы бойынша жалпы сомасы 6 476,0 млн. теңге көлемінде бюджет және өзгеде заңнама талаптарының сақталмауына жол берілгендігі анықталды. Оның ішінде: қаржылық бұзушылықтар 5 779,3 млн теңге (оның ішінде бюджетке түсетін түсімдер бойынша анықталған қаржы – 17,5 млн. теңге, бюджет қаражатын пайдалану кезіндегі бюджет заңнамасының және өзге де заңнаманың сақталмауы бойынша бұзушылықтар — 52,5 млн. теңге, бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау кезіндегі бұзушылықтар — 5 709,3 млн. теңге), тиімсіз жоспарлаған 321,9 млн. теңге, тиімсіз жаратылған 375,0 млн. теңге.Сонымен қатар, жіберіп алған пайданың сомасы 12,9 млн. теңге және 177 бірлік рәсімдік сипаттағы бұзушылық фактілері анықталды.Жалпы есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау кезінде қолданыстағы тиісті бухгалтерлік, бюджеттік заңнамалардың талаптары сақталмау салдарынан 7 мәдениет ұйымдары бойынша 5 709,1 млн. теңге бұзушылықтар орын алған, оның ішінде 3 кәсіпорын бойынша (Ж.Шанин атындағы қазақ драма театры, Әзіл-сықақ және сатира театры, Шымкент-Цирк) 2018 жылы Түркістан облысынан Шымкент қаласының коммуналдық меншігіне 3 022,6 млн.теңге активтердің қабылдау-өткізу жұмыстары жүргізілмеген. Әл-Фараби атындағы қалалық ғылыми-әмбебап кітапханасы бойынша қолданыстағы бюджет, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамаларының талаптары сақталмай, мекеме ғимаратын жаңғырту (модернизация) күрделі жөндеуге жататын жұмыстарды жобалау-сметалық құжаттаманы тиісті сараптамадан өткізбей, ағымдағы жөндеу жұмыстар есебімен қаржыландырылып, жалпы сомасы 170,0 млн. теңгеге бюджет қаржысы тиімсіз жұмсалған. Сондай-ақ, құрылыс басқармасымен Шымкент-Цирктің аумағынаорнатылған құны 36,4 млн. тенге фонтанды тиісті органдарға тіркеу, теңгерімде ұстаушыға өткізу жұмыстары жүргізілмеуіне байланысты 8 жылдан бері «Шымкент-Цирк МКҚК» балансына өткізілмеген.
Бюджет заңнамаларының талаптарын сақтамай, COVID-19 короновирусынын «пандемия»-деп жарияланған кезі 2020 жылдың наурыз, сәуір, мамыр айларында төтенше жағдайға байланысты спектакльдер қойылмай, әртістер қашықтықтан жұмыс атқару режиміне ауыстырылған, алайда актерлік шеберлігі үшін ақы әртістерге 3 кәсіпорын тарапынан 6051,8 мың теңге негізсіз төленген, оның ішінде Ж.Шанин атындағы Шымкент қалалық академиялық қазақ драма театрында 45 әртістерге наурыз айында 760,5 мың теңге; Шымкент қалалық әзіл-сықақ және сатира театрында 19 әртістерге 319,3 мың теңге; Шымкент-Циркта 80 әртістерге 4972,0 мың теңге төленген.
Шымкент қаласының орталықтандырылған балалар кітапханалар жүйесінде қызметкерлерінің еңбекақысын есептеудің негізділігін, дұрыстығын тексеру барысында 2018 жылдың қаңтар айынан бастап 2021 жылдың мамыр айына дейін мекеменің бас бухгалтері Э.Б.Татыбаева 6 630,6 мың теңгені, ал оның көмекші бухгалтері Б.А.Сейдалиева 3 160, 4 мың теңге бюджет қаржысын «Халық банк» АҚ-дағы өздерінің жеке карт шоттарына жалақыдан бөлек артық заңсыз аударып отырғаны анықталды.Осы факт бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүріп, жоғарыдағы екі кызметкер қаржыларды ұрлағанын мойындап, қаржы толық бюджетке қайтарылып екі жылға бас бостандығынан айыруға шектеу қойылып, сотталды.
Сонымен қатар, әкімшілік шара бойынша 17 материал материал әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарайтын уәкілетті органға жолданып, лауазымды тұлғаларға 1 727,3 мың теңге айып салынып бюджетке өндірілді.
Мемлекеттік аудит нәтижелері көрсеткендей, орын алған бұзушылықтардың негізгі себептері бухгалтерлік есептердің дұрыс жүргізілмеуі, шығындардың жоспарлануы мен жаратылуы, сондай-ақ ақылы қызметен түсетін кірістердің жоспарлануы, нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес болмауы болып табылады. Мемлекеттік аудиттің нәтижелері аудит объектілерінің алдына қойылған міндеттер мен функцияларды әзірлеу, үйлестіру және іске асыру процесінде жауаптылықтын жеткіліксіз дәрежеде екендігін, сондай-ақ бюджет қаражатын жоспарлау және іске асыру барысында аудит объектілері және бюджеттік бағдарлама әкімшісі тарапынан тиісті мониторинг пен бақылаудың жоқтығын көрсетеді.
Результаты аудиторской проверки в сфере культуры:
Ревизионной комиссией по городу Шымкент осуществлено внешний государственный аудит по «Оценке эффективности деятельности учреждений в сфере культуры и субъектов квазигосударственного сектора» в 8-миподведомственных организацияхГУ «Управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент»».По итогам аудиторского мероприятия установлено ряд нарушений по несоблюдению требований бюджетного и иного законодательства на общую сумму 6 476,0 млн. тенге.
В том числе: финансовые нарушения 5 779,3 млн. тенге (в том числе по поступлениям в бюджет — 17,5 млн. тенге, нарушения по несоблюдению бюджетного законодательства и иного законодательства при использовании бюджетных средств — 52,5 млн. тенге, нарушения при ведении бухгалтерского учета и составлении финансовой отчетности-5 709,3 млн. тенге), неэффективное планирование — 321,9 млн.тенге, неэффективное использование — 375,0 млн. тенге. тенге.
При этом,установлены факты упущенной выгоды на сумму 12,9 млн. тенге и 177 единиц нарушений процедурного характера.
При ведении бухгалтерского учета и составлении финансовой отчетности, вследствие несоблюдения требований соответствующего бухгалтерского, бюджетного законодательствапо 7 подведомственным организациям культуры установлено нарушений на общую сумму 5 709,1 млн. тенге.Из нихна общую сумму 3 022,6 млн. тенге, в 2018 году при передаче активов из Туркестанской области в коммунальную собственность города Шымкент по 3 предприятиям (Казахский драматический театр им. Ж. Шанина, Театр юмора и сатиры, Шымкент-Цирк)не осуществлены соответствующие акты приема-передач.
По городской научно-универсальной библиотеке им.Аль-Фараби, без соблюдения требований норм действующего бюджетного законодательства и законодательств об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, без проведения соответствующей экспертизы проектно-сметной документации работ, осуществлены работы капитального характера на общую сумму 170,0 млн. тенге, тем самым бюджетные средства были использованы неэффективно.
Также выявлено, что на территории ГККПШымкента-Цирка установлен фонтан управлением строительства и ЖКХ,со стоимостью 36,4 млн. тенге, который не функционируетв течении 8 лет и не передан на баланс балансодержателю ГККП«Шымкент-Цирк», из-за отсутствия регистрации фонтана (госакта на земельный участок) в соответствующих органах.
В марте, апреле, мае 2020 года, в связи с чрезвычайной ситуацией, когда коронавирус COVID-19 был объявлен «пандемией»без соблюдения требований норм бюджетного законодательства, артисты переведены на дистанционный режим работы, однако оплата за актерское мастерство была необоснованно выплачена артистам 3-х предприятий на общую сумму 6051,8 тыс. тенге, в том числе по городу Шымкент имени Ж. Шанина в академическом казахском драматическом театре 45 артистам в марте 760,5 тыс. тенге; в Шымкентском городском театре юмора и сатиры 19 артистам — 319,3 тыс. тенге; Шымкент- Цирке 80 артистам выплачено 4972,0 тыс. тенге.
В ходе проверки обоснованности, правильности исчисления заработной платы работников «Централизованной детской библиотечной системы города Шымкент» установлено, что с января 2018 года по май 2021 года необосновано сверх заработной платы перечислялись средства бюджета на свои личные карт-счета«Халық банке», тем самым похитили бюджетных средств на общую сумму 9 791,0 тыс.тенге, из них главный бухгалтер учреждения Татыбаева Э. Б. — 6 630,6 тыс. тенге и бухгалтер Сейдалиева Б. А.-3 160,4 тыс. тенге.По данному факту было проведено досудебное расследование, в ходе которого двое вышеуказанных сотрудников признали хищение денежных средств и были осуждены к двум годам лишения свободы и средства в полном объеме возмещены в доход бюджета.
Кроме того, в рамках данного аудиторского мероприятия 17 материалов направлены в уполномоченный орган по рассмотрению дел об административных правонарушениях, гдес должностных лиц взыскано штрафов в бюджет на общую сумму 1 727,3 тыс. тенге.
Как показывает результаты государственного аудита, основными причинами допущенных нарушений являются несоответствие требованиям нормативно-правовых актов,неправильное ведение бухгалтерского учета, недостатки при планировании и выбытие затрат, а также при планировании доходов от платных услуг которое приводит к неэффективному планированию и ее использованию.Результаты государственного аудита свидетельствуют о недостаточной степени ответственности в процессе разработки, координации и реализации задач и функций, поставленных перед объектами аудита, а также об отсутствии надлежащего мониторинга и контроля со стороны объектов аудита и администратора бюджетной программы в ходе планирования и реализации бюджетных средств.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.