Мемлекеттік қызметтерді автоматтандыру

Spread the love

Мемлекеттік қызметтерді автоматтандыру жұмыстарын жүргізу аясында Мемлекеттік қызметтер тізіліміне 723 қызмет енгізілген, оның ішінде 580 қызмет немесе 80,2% электронды түрде көрсету көзделген. Мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру бойынша жұмыстар жүргізілді, соның нәтижесінде мемлекеттік қызметтер саны 17-ге (740-тан 723-ке дейін) қысқарды. Қазіргі таңда өтініш берушілерге 17 проактивті және 21 композитті мемлекеттік қызмет көрсетіледі. Жүргізілген оңтайландыру жұмыстары құжаттардың орташа пакетін 30%-ға, сондай-ақ мемлекеттік қызметті ұсыну мерзімін орта есеппен 3 есеге қысқартты. Мемлекеттік қызметтерді автоматтандыру қағаз түріндегі құжат айналымын 70,8 млн құжатқа қысқартуға мүмкіндік беріп, 8,4 млрд теңгеден астам жанама экономикалық нәтиже береді. Денсаулық сақтауды цифрландыру аясында ұйымдардың 97,5%-ы компьютерлік техникамен жабдықталған және 100%-ы интернет желісіне қосылған. Қазақстан тұрғындарының 17,9 млн-ында (95,7%) өңірлік электрондық денсаулық паспорттары бар. Қабылданған шаралар халыққа денсаулық сақтау қызметтерін көрсету сапасын жақсартуға, сондай-ақ дәрігерлердің еңбегін жеңілдетуге мүмкіндік берді. Электрондық сервистер арқылы алдын ала жазылу арқылы емханалардағы «жанды» кезектер 30%-ға қысқартылды, бұл пациенттердің емханаларда болу уақытын екі есе қысқартты. Зерттеу нәтижелерін алу уақыты 1,8 есеге (7 сағаттан 4 сағатқа дейін) қысқартылды. Пациенттерге қызмет көрсетудің орташа уақытын қысқарту есебінен дәрігерлер мен пациенттердің уақыты 45%-ға қысқарды, жедел жәрдем жұмысы оңтайландырылды: диспетчерлік қызметке түсетін шақыруларды өңдеу уақыты 26%-ға қысқартылды, соның нәтижесінде жедел медициналық жәрдемнің келуін күту уақыты 1,3 есе қысқарды.

Медиаон ақпарат

201 сөз

Автоматизация государственных услуг

В рамках проведения работ по автоматизации государственных услуг в реестр государственных услуг включены 723 услуги, из них 580 услуг или 80,2% — в электронном виде. Проведена работа по оптимизации государственных услуг, в результате которой количество государственных услуг сократилось на 17 (с 740 до 723). В настоящее время заявителям оказывается 17 проактивных и 21 композитных государственных услуг. Проведенная оптимизация сократила средний пакет документов на 30%, а также сроки предоставления государственных услуг в среднем в 3 раза. Автоматизация государственных услуг позволит сократить бумажный документооборот на 70,8 млн документов и даст косвенный экономический эффект более 8,4 млрд тенге. В рамках цифровизации здравоохранения 97,5% организаций оснащены компьютерной техникой и 100% подключены к сети интернет. 17,9 млн (95,7%) населения Казахстана имеют региональные электронные паспорта здоровья. Принятые меры позволили улучшить качество предоставления населению услуг здравоохранения, а также облегчить труд врачей. «Живые» очереди в поликлиниках сокращены на 30% с предварительной записью через электронные сервисы, что вдвое сократило время пребывания пациентов в поликлиниках. Время получения результатов исследования сократилось в 1,8 раза (с 7 часов до 4 часов). За счет сокращения среднего времени обслуживания пациентов время врачей и пациентов сократилось на 45%, оптимизирована работа скорой помощи: время обработки вызовов, поступающих на диспетчерскую службу, сокращено на 26%, В результате чего время ожидания прибытия скорой медицинской помощи сократилось в 1,3 раза.

Медиаон информация

217 слово

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *