Елбасымыз Н.Назарбаев 2050 жылға жоспарланған жоспарларды мерзім-мерзімімен орындауымыз қажет екенін әрдайым айтып отырады. Осы орайда  БҰҰ-да 2050 жылға дейінгі өркениеттер дамуының жаһандық болжамы әзірленді. 2050   жылға   дейінгі   болжамдық   баяндаманы   Дүниежүзілік   азық-түлік   ұйымы жариялады. Қазір елдердің дені осындай ұзақ мерзімді стратегиялар әзірлеп, қабылдауда. Қытай өзі үшін дәл осындай стратегиялық жоспарлау көкжиегін айқындап алды. Ірі трансұлттық компаниялардың өздері алдағы жарты ғасырға даму стратегияларын әзірлеуде. Он бес жыл бұрын, 2030 Стратегиясы қабылданғанда біздің жаңа мемлекетімізде дүниеге келген қазақстандықтардың жаңа буыны енді ғана мектепке баруға даярланып жатты. Бүгінде олар еңбек етуде немесе жоғары оқу орындарын аяқтауда. Енді екі-үш жылдан соң Тәуелсіздіктің екінші буыны дүниеге келе бастайды. Сондықтан қазірдің өзінде оларға дұрыс бағдар нұсқау туралы ойланғанның маңызы зор. Біздің басты мақсатымыз – 2050 жылға қарай әлемнің ең дамыған 30 елінің қатарына ену. Біздің жетістіктеріміз бен қазақстандық даму үлгісі Жаңа саяси бағыттың негізі болуға тиіс. Қазақстан-2050 стратегиясы – Қазақстан-2030 стратегиясының жаңа кезеңдегі үйлесімді дамуы. «Біз кімбіз, қайда барамыз және 2050 жылға қарай қайда болғымыз келеді?» деген сұрақтарға жауап осы. Жас ұрпақтың нақ осыған мүдделі екеніне сенімдімін. Осыған орай, ұлттың 2050 жылға дейінгі жаңа саяси бағытының жобасын ұсынамын.

Медиаон ақпарат

188 сөз

Казахстан реализует планы на 2050 год через государственные программы!

Елбасы Н.Назарбаев всегда подчеркивает, что планы на 2050 год должны быть выполнены со временем. В этой связи в ООН разработан глобальный прогноз развития цивилизаций до 2050 года. Прогнозный доклад до 2050 года опубликован Всемирной продовольственной организацией. Сейчас большинство стран разрабатывают и принимают такие долгосрочные стратегии. Китай определил для себя именно такие горизонты стратегического планирования. Сами крупные транснациональные компании разрабатывают стратегии развития на ближайшие полвека. 15 лет назад, когда была принята Стратегия-2030, новое поколение казахстанцев, родившихся в нашем новом государстве, только сейчас готовилось пойти в школу. Сегодня они работают или заканчивают высшие учебные заведения. Теперь через два-три года рождается второе поколение Независимости. Поэтому сейчас важно подумать о правильном подходе к ним. Наша главная цель-к 2050 году войти в число 30 самых развитых стран мира. Наши достижения и казахстанская модель развития должны стать основой нового политического курса. Стратегия Казахстан-2050 – гармоничное развитие стратегии Казахстан-2030 На новом этапе. «Кто мы, куда мы идем и где хотим быть к 2050 году?»это ответ на вопросы. Уверен, что именно в этом заинтересовано молодое поколение. В этой связи предлагаю проект нового политического курса нации до 2050 года.

Медиаон информация

191 слов

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.