«КАЗАХСТАН В НОВОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ: РОСТ, РЕФОРМЫ, РАЗВИТИЕ»

Через несколько месяцев история начинает отсчет 30-летия независимости страны. Всего за четверть века Казахстан сформировался как суверенная национальная экономика, включенная

Читать далее

«ҚАЗАҚСТАН ЖАҢА ЖАҺАНДЫҚ НАҚТЫ АХУАЛДА: ӨСІМ, РЕФОРМАЛАР, ДАМУ»

Бірнеше айлардан кейін тарих ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығының есебін бастайды. Небәрі ширек ғасырда Қазақстан жаһандық шаруашылық байланыстарға қосылған егемен ұлттық

Читать далее

Тәуелсіз Қазақстан- ықпалдастықтың құрылымы

Еуразиялық одақты рәсімдеу егемендікке қысым жасаусыз, мемлекеттің ішкі істеріне араласпау, өз елінде мемлекеттік құрылымның тәртібін анықтаған әр халықтың құқығын құрметтеу

Читать далее

Н. Назарбаев-это устойчивое развитие, межэтническое и межконфессиональное согласие

Видную деятельность на месте главы поддерживает абсолютное большинство жителей страны в целом. Лидер нации на протяжении всех лет нашей истории

Читать далее

Н.Назарбаев – бұл тұрақты даму, этника аралық және конфессия аралық келісім

Басшысы орнында көрнекті қызметін ел тұрғындарының абсолютті көпшілігі тұтастай қолдайды. Ұлт Көшбасшысы біздің тарихымыздағы барлық жылдар бойы бүкіл қазақстандық қоғамды

Читать далее