Сегодня Казахстан-ответственный и уважаемый партнер в мировом сообществе, ключевая страна Центральной Азии.

В своем Послании народу Казахстана «Казахстан – 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее» глава государства Н.А. Назарбаев выдвинул идею

Читать далее

Бүгінде Қазақстан – әлемдік қоғамдастықтағы жауапты да құрметті әріптесі, Орталық Азияның шешуші елі.

Елбасы Н.Ә. Назарбаев өзінің Қазақстан халқына арнаған «Қазақстан – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауында ұлы мақсаттарға

Читать далее

Независимость – суверенная победа казахского народа!

Страшная декабрьская история, вдохновленная предками, защитившими свою страну за независимость силой белого запястья, наконечником белого копья, стала трагической и трагической

Читать далее

Современный независимый Казахстан-это сбывшаяся мечта предков,пожелтевшая тоска.

Мы не ошибемся, если скажем, что заветная мечта наших предков, жаждущих рассвета независимости, сбылась. Поэтому нынешнее поколение никогда не должно

Читать далее

Қазіргі тәуелсіз Қазақстан – ата – бабаның орындалған шұғылалы арманы, сарғайып күткен сағынышы.

Тәуелсіздік таңын аңсаған ата-бабаларымыздың  асқақ арманы орындалды десек қателеспейміз. Сондықтан да тәуелсіздік тарихы арнайы әңгімеге үздіксіз тиек боларлықтай ұлы тақырып

Читать далее