Послания Елбасы Н. Назарбаева «Конкурентоспособный Казахстан: 2004 и 2005 годы» направлены на повышение конкурентоспособности Казахстана

Вхождение независимого Казахстана в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира стало главной темой посланий народу в середине 2000-х годов. Усилия

Читать далее

Елбасымыз Н. Назарбаевтың  Бәсекеге қабілетті Қазақстан:  2004 және 2005 жылғы Жолдаулары Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталды

Тәуелсіз Қазақстанның әлемнің бәсекеге ең қабілетті елу елінің қатарына енуі 2000 жылдардың ортасындағы халыққа Жолдауларының басты тақырыптары болды.

Читать далее

Послания Елбасы Н. Назарбаева 2002 и 2003 годов отражали актуальные направления развития независимого Казахстана

Послание, опубликованное 16 апреля 2002 года, было опубликовано после знаменательного празднования 10 – летия Независимости Республики Казахстан.

Читать далее

Елбасымыз Н.Назарбаевтың 2002 және 2003 жылғы Жолдаулары Тәуелсіз Қазақстанның  дамудағы  өзекті бағыттарын көрсетті

2002 жылдың 16 сәуірінде жариялаған Жолдауымның маңыздылығы –  Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 10 жылдық айтулы мерекесінен  кейін жарық көруінде еді.

Читать далее

Успехи и достижения независимости Республики Казахстан: на пути к вхождению в число пятидесяти конкурентоспособных стран мира

И для независимого Казахстана, и для всего человечества 2000 лет был роковым временем: ХХ век закончился, ХХІ век начался. Само

Читать далее

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің табыстары мен жетістіктері: ӘЛЕМДЕГІ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ ЕЛУ ЕЛДІҢ ҚАТАРЫНА ҚОСЫЛУ ЖОЛЫНДА

Тәуелсіз Қазақстан үшін де, барлық адамзат үшін де 2000 жыл өліара шақ болды:  ХХ ғасыр аяқталып, ХХІ ғасыр басталды. Күнтізбедегі

Читать далее

Успехи и достижения независимости Республики Казахстан: взаимоотношения Казахстана с крупнейшими государствами мира

Динамично развивались отношения Казахстана с ведущими странами мира. Наши связи с проверенной временем Россией не ослабли.

Читать далее

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің табыстары мен жетістіктері: Қазақстанның әлемдегі ірі мемлекеттермен қарым-қатынасы

Қазақстанның әлемнің жетекші елдерімен қарым-қатынасы қарқынды дамыды. Уақыт сынынан өткен Ресеймен байланысымыз әлсіреген  жоқ.

Читать далее