Бұдан бұрын Шымкент қаласының прокуратурасымен өзінің сайтында бірнеше миллиард теңге тұратын 3 табиғи монополия субъектілерінің, атап айтқанда «Су құбыры және канализация басқармасы», «Қуатжылуорталық-3» және «Шымкент сушар» МКК-ның жекшелендіруінің алды алынғандығы туралы ақпарат орналастырылған.
Бұл жұмысты қала прокуратурасы Шымкент қаласының әкімдігімен бірігіп жүргізгенін атап өткен жөн.
Ағымдағы жылғы қаңтар мен мамыр айы аралығында қала әкімдігімен жоғары тұрған мемлекеттік органдарға жоғарыда көрсетілген кәсіпорындарды жекешелендіру объектілерінің тізімінен алып тастау туралы бірнеше хаттар жолданған.
Сондай-ақ қала прокуратурасы қадағалаушы орган ретінде жоғары органдарды ақпараттандыру арқылы аталған жұмысқа қосылған, нәтижесінде «Су құбыры және канализация басқармасы», «Қуатжылуорталық-3» және «Шымкент сушар» МКК-ны жекешелендіру объектілерінің тізімінен алынып тасталды және мемлекет меншігінде қалды.
Шымкент қаласының прокуратурасы
«ОТНОСИТЕЛЬНО ВОЗВРАТА АКТИВОВ»
Ранее прокуратурой города Шымкент на своем сайте была распространена информация о предотвращении приватизации 3-ех субъектов естественных монополий стоимостью несколько миллиардов тенге, а именно: ГКП «Управление водопровода и канализации», «Қуатжылуорталық-3» и «Шымкент сушар».
Следует отметить, что данная работа была проведена прокуратурой города совместно с акиматом города Шымкент.
С января по май месяц текущего года акиматом города неоднократно направлялись письма в вышестоящие государственные органы об исключении вышеперечисленных предприятий из списка приватизируемых объектов.
Прокуратура города как надзорный орган также подключилась к данной работе путем информирования вышестоящих органов, в результате ГКП «Управление водопровода и канализации», «Қуатжылуорталық-3» и «Шымкент сушар» исключены из перечня объектов приватизации и остались в собственности государства.
Прокуратура города Шымкент

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.