«Қала прокуратурасы экономикалық ресурстарды заңсыз шоғырландыруға қарсы іс-қимыл мен шетелден активтерді қайтару жұмыстарын жалғастыруда»
Мемлекет басшысының 2022 жылғы 5 маусымдағы №908 Жарлығымен Бас Прокурордың төрағалығымен Экономикалық ресурстарды заңсыз шоғырландыруға қарсы іс-қимыл мәселесі бойынша ведомствоаралық комиссия құрылған.
Ведомствоаралық комиссия қала прокуратурасының жанында құрылған, прокуратураның өзінде жұмыс тобы қызмет атқарады.
Қала прокуратурасы басшылығының төрағалығымен бірқатар ведомствоаралық мәжілістер мен алқалар өткізіліп, нәтижесінде белгілі бір көрсеткіштерге қол жеткізілді.
Бірнеше миллиард теңгеге бағаланатын табиғи монополияның 3 субъектісінің жекешелендіруінің алды алынды.
Шымкент қаласы бойынша Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің тергеуіндегі қылмыстық іс шеңберінде (ҚК 189б. 4б. 2т.) олигополия өкілдерінің жымқырған аса ірі мөлшердегі 747 млн. теңге бюджет қаражатын қайтару қамтамасыз етілді.
Бұдан бөлек, жүйелі түрде елден заңсыз шығарылған активтерді қайтару бойынша жұмыстар жүргізілуде.
Нәтижесінде бүгінгі күні Шымкент қаласы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің тергеуіндегі қылмыстық іс шеңберінде Қазақстанға 253 700 Euro немесе 125 млн. теңгенің қайтарылуы қамтамасыз етілді.
Қала прокуратурасының нұсқауымен Шымкент қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті шетел мемлекеттеріне және біздің елімізге аударылған 50 мың АҚШ долларынан асатын аударымдармен декларацияланған сомалардағы айырмашылықтар бойынша салықтарды өндіру жұмыстарын жүргізуде.
Бүгінге 20 салық төлеушіге 86,1 млн.теңге сомасына салық қосымша есептеліп, оның 30,1 млн. теңгесі бюджетке төленген.
Бұл бағыттағы жұмыстар жалғасуда.
Шымкент қаласының прокуратурасы
«Прокуратура города продолжает работу по противодействию незаконной концентрации экономических ресурсов и возврату активов из-за рубежа»
Указом Главы государства от 5 июня 2022 года №908 под руководством Генерального Прокурора создана межведомственная комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов.
Межведомственная группа создана при прокуратуре города Шымкент, в самой прокуратуре действует рабочая группа.
Под председательством руководства прокуратуры города проведены ряд межведомственных совещаний и коллегий, в результате, достигнуты определенные результаты.
Предотвращена приватизация 3-ех субъектов естественных монополий г.Шымкент стоимостью несколько миллиардов тенге.
В рамках уголовного дела (ст.189 ч.4 п.2 УК), расследуемого Департаментом по противодействию коррупции по г.Шымкент обеспечен возврат государству похищенных представителями олигополии бюджетных средств в особо крупном размере на сумму 747 млн. тенге.
Кроме того, нами на системной основе осуществляется работа по возврату активов, незаконно выведенных за пределы страны.
В результате в настоящее время обеспечен возврат в Казахстан 253 700 Euro или 125 млн. тенге в рамках уголовного дела, расследуемого Департаментом экономических расследований по г.Шымкент.
По указанию прокуратуры города Департаментом государственных доходов осуществляется работа по взысканию налогов по переводам денег в иностранные государства и в нашу страну свыше 50 тысяч долларов США, где имелись расхождения между задекларированными суммами.
На сегодня доначислено налогов 20 налогоплательщикам на сумму 86,1 млн. тенге, из которых 30,1 млн. тенге уплачены в бюджет.
Работа в данном направлении продолжается.
Прокуратура города Шымкент

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *